Selasa, 12 Disember 2017  
Pautan
Statistik

Bilangan Pelawat :
 2343272 

Bilangan sedang online :
Info Terkini
CDL Survey Oleh Pelajar (Exit & IPPK) Sesi 2/2017

Exit dan IPPK survey ini mula dibuka pada 06/10/2017 hingga 05/11/2017

Exit dan IPPK survey mesti dijawab oleh pelajar PISMP mulai ambilan Jun 2015
Kegagalan berbuat demikian menyebabkan pelajar mulai ambilan Jun 2015 tidak dapat mencetak slip kelayakan menduduki peperiksaan.

Pelajar-pelajar lain-lain program ambilan hanya digalakkan untuk menjawab IPPK survey sahaja. - Dihantar pada: 6/10/2017 oleh: Pengurus Sistem


Entrance Survey Oleh Pelajar

Entrance Survey boleh dibuat mulai 13/06/2017 hingga 14/07/2017.
Pelajar PISMP mulai ambilan Jun 2015 sahaja dibenarkan menjawab survey ini. Kegagalan berbuat demikian menyebabkan nama anda tidak disenaraikan dalam e-kehadiran. - Kemaskini pada: 07/07/2017 oleh: Pengurus Sistem